نافلزها

نافلزها آزاد از نظر ساختاری تفاوت زیادی با فلزها و شبه فلزها دارند و شامل سه عضو گوگرد، الماس و گرافیت می باشند.

نافلز گوگرد(s) غالباً ساختار بلوری ارتورومبیک دارد که سلول واحد آن از تعداد زیادی اتم گوگرد (s) که در حلقه های ۸ اتمی چین خورده ای مرتب شده اند تشکیل شده است. این حلقه ها با نیروی واندروالسی و با فاصله ی نسبتاً زیادی بین حلقه ها، به هم متصل شده اند.

نافلز الماس دارای یک ساختار ریزبافت خاص است که با پیوند قوی و جهت دار کووالانسی که در آن هر اتم کربن به چهار اتم کربن مجاور در گوشه های یک چهار وجهی منظم پیوند دارد تشکیل شده است.

وجود ورقه هایی از اتم کربن با فاصله ی بیشتر به موازات {۱۱۱} دلیل ایجاد رخ هشت وجهی بارز در الماس است. ورقه های {۱۱۱} صفحه هایی با بیشترین تمرکز اتمی هستند.

نافلز گرافیت ساختاری متشکل از حلقه های شش اتمی دارد که در آن هر اتم کربن با سه اتم نزدیک و مجاور خود در رأس یک مثلث متسای الساقین آرایش یافته اند.

ورقه های تشکیل دهنده ی بلور گرافیت به گونه ای روی هم چیده شده است که ورقه های متناوب در موقعیت یکسانی قرار داشته و ورقه های بین آن ها به اندازه نصف فاصله در سطح صفحه جا به جا شده است. فاصله ورقه ها بیشتر از قطر یک اتم است و نیروهای پیوند واندروالسی عمود بر ورقه ها، بسیار ضعیف است.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست