نافلزها
نافلزها آزاد از نظر ساختاری تفاوت زیادی با فلزها و شبه فلزها دارند و شامل سه عضو گوگرد، الماس و…
آنتیموان
آنتیموان – Sb
عناصر آزاد – شبه فلز – گروه آرسنیک بلورشناسی سیستم تبلور: تریگونال خواص فیزیکی سختی(H): 3 گرانی ویژه(G): 6.61 –…
آرسنیک
آرسنیک – As
عناصر آزاد – شبه فلز – گروه آرسنیک بلورشناسی: سیستم بلوری تریگونال خواص فیزیکی: سختی(H): 3 گرانی ویژه(G): 5.63 –…
شبه فلزهای آزاد
شبه فلزهای آرسنیک، آنتیموان و بیسموت به گروه هم ساختاری با گروه فضایی R3m تعلق دارند. اعضای این گروه، خواص…
book-minerals
کتاب : کانی شناسی (Minerals)
ویرایش شده توسط: John P.Raffertyسال انتشار: ۲۰۱۲ سرفصل های کتاب: مقدمه بخش اول: طبیعت کانی ها بخش دوم: وابستگی ها…
آهن
آهن – Fe
عناصر آزاد – فلزها – گروه آهن بلورشناسی: ایزومتریک به شکل بلور کمیاب است. در سنگ های زمینی قطره مانند…
پلاتین
پلاتین – Pt
عناصر آزاد – فلزها – گروه پلاتین بلورشناسی: ایزومتریک بلورهای مکعبی کمیاب بوده و بطور معمول بد شکل یافته اند.…
مس – Cu
عناصر آزاد – فلزها – گروه طلا بلور شناسی: ایزومتریک وجوه چهار شش وجهی راجی بوده و علاوه بر آن…
نقره
نقره – Ag
عناصر آزاد – فلزها – گروه طلا بلورشناسی سیستم تبلور: ایزومتریک در نقره بلورها بطور معمول واپیچیده اند و به…
طلا
طلا – Au
عناصر آزاد – فلزها – گروه طلا بلورشناسی: سیستم بلوری ایزومتریک بلورها بطور معمول ۸ وجهی و گاهی دوازده وجهی،…
فهرست